Khoá học tiếng Trung Online

Khóa học tiếng Trung 1 thầy 1 trò với giáo viên bản ngữ

HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV BẢN NGỮ

Chỉ: 2,299,000 đ 2,295,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa học tiếng Trung theo nhóm

KHOÁ HỌC NHÓM 5 HỌC VIÊN 60 PHÚT VỚI GV BẢN NGỮ, CÓ TRỢ LÝ LỚP HỌC

Chỉ: 1,997,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa Tiếng Trung - Giáo viên bản ngữ - 48 buổi

Học một thầy một trò với giáo viên Bản ngữ qua cuộc gọi video call thời lượng học 30 phút/buổi, thời gian khoảng 6 tháng…

Chỉ: 10,080,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa Tiếng Trung - Giáo viên bản ngữ - 24 buổi

Học một thầy một trò với giáo viên Bản ngữ qua cuộc gọi video call thời lượng học 30 phút/buổi, thời gian khoảng 3 tháng…

Chỉ: 5,520,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa tiếng trung - Giáo viên Việt - 96 buổi

Học một thầy một trò với giáo viên Việt qua cuộc gọi video call thời lượng học 45 phút/buổi, thời gian khoảng 6 tháng tương…

Chỉ: 11,520,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết

Khoá Tiếng Trung - Giáo viên Việt - 48 buổi

Học một thầy một trò với giáo viên Việt qua cuộc gọi video call thời lượng học 45 phút/buổi, thời gian khoảng 6 tháng tương…

Chỉ: 6,480,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết