Khóa học trực tuyến tiếng anh

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

10 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 45 phút

Chỉ: 1,650,000 đ 1,650,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

24 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 45 phút

Chỉ: 3,600,000 đ 3,600,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

48 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 45 phút

Chỉ: 6,480,000 đ 6,480,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

10 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút

Chỉ: 1,450,000 đ 1,450,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

24 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút

Chỉ: 3,120,000 đ 3,120,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

48 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút

Chỉ: 5,520,000 đ 5,520,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

10 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút cùng giáo viên Âu Mỹ

Chỉ: 2,650,000 đ 2,650,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

24 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút

Chỉ: 6,000,000 đ 6,000,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

48 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút

Chỉ: 10,560,000 đ 10,560,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

10 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 45p với giáo viên phi

Chỉ: 2,550,000 đ 2,550,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

24 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 45p với giáo viên phi

Chỉ: 5,880,000 đ 5,880,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

48 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 45p với giáo viên phi

Chỉ: 10,896,000 đ 10,896,000 / 1 khóa học.

Chi tiết