Khóa học trực tuyến tiếng anh

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

10 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 30p với giáo viên phi

Chỉ: 4,680,000 đ 4,680,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

48 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 45p với giáo viên phi

Chỉ: 8,640,000 đ 8,640,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

10 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 30p với giáo viên âu mỹ

Chỉ: 3,350,000 đ 3,350,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

24 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 45p với giáo viên Âu mỹ

Chỉ: 7,680,000 đ 7,680,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

48 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 30p với giáo viên âu mỹ

Chỉ: 14,256,000 đ 14,256,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP NHÓM 3 HỌC VIÊN DÀNH CHO LỚP HỌC NHÓM VỚI GIÁO VIÊN PHI

30 Buổi học VIP nhóm 3 người với giáo viên PHI

Chỉ: 4,050,000 đ 4,050,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP NHÓM 5 HỌC VIÊN DÀNH CHO LỚP HỌC NHÓM VỚI GIÁO VIÊN PHI

30 Buổi học VIP nhóm 3 người với giáo viên PHI

Chỉ: 3,000,000 đ 3,000,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP NHÓM 3 HỌC VIÊN DÀNH CHO LỚP HỌC NHÓM VỚI GIÁO VIÊN ÂU MỸ

30 Buổi học VIP nhóm 3 người với giáo viên Âu Mỹ

Chỉ: 7,350,000 đ 7,350,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP NHÓM 5 HỌC VIÊN DÀNH CHO LỚP HỌC NHÓM VỚI GIÁO VIÊN ÂU MỸ

30 Buổi học VIP nhóm 3 người với giáo viên Âu Mỹ

Chỉ: 6,000,000 đ 6,000,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC TIẾNG ANH 1-1 QUA BÀI HÁT DÀNH CHO LỚP HỌC VỚI GV PHI/ KHOÁ HỌC 24 BUỔI

24 buổi học tiếng anh qua bài hát 1-1 với giáo viên phi

Chỉ: 4,320,000 đ 4,320,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC TIẾNG ANH NHÓM 3 NGƯỜI QUA BÀI HÁT DÀNH CHO LỚP HỌC VỚI GV PHI/ KHOÁ HỌC 24 BUỔI

24 buổi học tiếng anh qua bài hát nhóm 3 người với giáo viên phi

Chỉ: 3,120,000 đ 3,120,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

96 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 23,040,000 đ 23,040,000 / 1 khóa học.

Chi tiết