Khóa học trực tuyến tiếng anh

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

48 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 12,240,000 đ 12,240,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

24 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 6,480,000 đ 6,480,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

96 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 14,400,000 đ 14,400,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

48 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 7,680,000 đ 7,680,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

24 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 4,080,000 đ 4,080,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS 4 KỸ NĂNG DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV

48 Buổi học IELTS 4 kỹ năng với giáo viên Âu Mỹ 1 thầy-1 trò

Chỉ: 23,760,000 đ 23,760,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS WRITTING DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV

48 Buổi học IELTS WRITTING với giáo viên Âu Mỹ 1 thầy-1 trò

Chỉ: 18,960,000 đ 18,960,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS SPEAKING DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV

48 Buổi học IELTS SPEAKING với giáo viên Âu Mỹ 1 thầy-1 trò

Chỉ: 14,400,000 đ 14,400,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS 4 KỸ NĂNG DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV

48 Buổi học IELTS 4 KỸ NĂNG với giáo viên PHI 1 thầy-1 trò

Chỉ: 18,960,000 đ 18,960,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS SPEAKING DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV

48 Buổi học IELTS SPEAKING với giáo viên PHI 1 thầy-1 trò

Chỉ: 8,880,000 đ 8,880,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS WRITING DÀNH CHO KHOÁ HỌC 48 BUỔI, LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV P

48 Buổi học IELTS WRITING với giáo viên PHI 1 thầy-1 trò

Chỉ: 14,160,000 đ 14,160,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHOÁ HỌC ENGLISH TEAM VỚI GIÁO VIÊN ÂU MỸ DÀNH CHO NHÓM 5 NGƯỜI - 60 PHÚT/ BUỔI

30 Buổi học English Team với giáo viên Âu Mỹ dành cho nhóm 5 người / 60 phút.

Chỉ: 5,580,000 đ 5,580,000 / 1 khóa học.

Chi tiết