Khóa học

Khóa học trực tuyến tiếng anh

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

10 Buổi học giao tiếp cơ bản dành cho lớp học 30 phút cùng giáo viên Âu Mỹ

Chỉ: 2,650,000 đ 2,650,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC VIP 1-1 DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV ÂU MỸ

10 Buổi học VIP 1-1 dành cho lớp 30p với giáo viên âu mỹ

Chỉ: 3,350,000 đ 3,350,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

KHÓA HỌC NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO LỚP HỌC 45 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV PHI

96 Buổi học nâng cao chuyên ngành 45 phút/buổi

Chỉ: 14,400,000 đ 14,400,000 / 1 khóa học.

Chi tiết
Khoá học tiếng Trung Online

Khóa học tiếng Trung 1 thầy 1 trò với giáo viên bản ngữ

HỌC PHÍ DÀNH CHO LỚP HỌC 30 PHÚT/ 1 THẦY - 1 TRÒ VỚI GV BẢN NGỮ

Chỉ: 2,299,000 đ 2,295,000 / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa Tiếng Trung - Giáo viên bản ngữ - 24 buổi

Học một thầy một trò với giáo viên Bản ngữ qua cuộc gọi video call thời lượng học 30 phút/buổi, thời gian khoảng 3 tháng…

Chỉ: 5,520,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết

Khóa học tiếng Trung theo nhóm

KHOÁ HỌC NHÓM 5 HỌC VIÊN 60 PHÚT VỚI GV BẢN NGỮ, CÓ TRỢ LÝ LỚP HỌC

Chỉ: 1,997,000 đ / 1 khóa học.

Chi tiết