Định hướng

Định hướng

Được hình thành và phát triển từ những thành viên ưu tú về ngành giáo dục.

  • Tầm nhìn: Để trở thành một hệ thống đào tạo trực tuyến toàn cầu
  • Sứ mệnh: Tạo nên giá trị và mang đến cho mọi người không còn khoảng cách.